Cursus EHBO

Basisopleiding E.H.B.O.
 
Voor het seizoen 2022/ 2023 is nog geen cursus basisopleiding EHBO. Gepland

 

 

Wanneer

De cursus is nog niet gepland, is zo’n 12 avonden lang,

een examenavond en een reserveavond.

De avonden beginnen om 20.00u en eindigen om 22.00u.

Waar
De cursus wordt gegeven bij ?

De kosten bedragen € 200,- en omvatten: het Oranje kruis boekje 28e druk, diverse oefenmaterialen en examenkosten

Deze kosten zijn bij veel zorgverzekeringen te declareren of bij Uw werkgever

Wat

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotus slachtoffers ingeschakeld. De lotus slachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:
·         Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
·         Stoornissen in het bewustzijn
·         Stoornissen van de ademhaling
·         Stilstand van de bloedsomloop
·         Reanimatie/ A.E.D.
·         Ernstige uitwendige bloedingen/ stop de bloeding
·         Shock
·         Uitwendige wonden
·         Brandwonden
·         Kneuzing en verstuiking
·         Ontwrichting en botbreuken
·         Oogletsels
·         Vergiftiging
·         Elektriciteitsongevallen
·         Letsels door koude
·         Letsels door warmte
·         Vervoer over korte afstand
·         Verband- en hulpmiddelen
·         Het menselijk lichaam
 
Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de NRR bevoegd reanimatie-instructeur is óf een verpleegkundige die tevens instructeur Eerste Hulp is) en met inschakeling van 2 Lotusslachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.
 
Diploma
Het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd, wanneer de houder naar het oordeel van een daartoe bevoegde beoordelaar aan de gestelde eisen van competentie voldoet.

Als houder van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma bent u zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

Informatie
Meer hier over lezen? Kijk op de website van het Oranje Kruis: www.ehbo.nl.
 
via bovenstande link kun je, je aanmelden of via het contactformulier van