Algemene voorwaarden hulpverlening bij evenementen

 • 1. Het bestuur van de EHBO-vereniging dient minimaal 2 weken voorafgaand aan het evenement een verzoek om ondersteuning van eerste hulpverleners te   krijgen. Het verzoek dient schriftelijk te geschieden door middel van het aanvraagformulier hulpverlening bij evenementen.
 • 2. Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanvraag te weigeren.
 • 3. Het bestuur zal na ontvangst van het aanvraagformulier een contactpersoon vanuit de EHBO-vereniging aanwijzen voor contacten met de organisatie van het evenement.
 • 4. De contactpersoon zal ervoor zorgdragen dat voldoende vrijwilligers op de dag van het evenement aanwezig zijn.
 • 5. De contactpersoon krijgt volledige inzage in de vergunning/draaiboek.
 • 6. De contactpersoon zal ervoor zorgdragen dat voldoende EHBO-materialen aanwezig zijn op de dag van het evenement.
 • 7. Indien de contactpersoon problemen voorziet zal de contactpersoon dit tijdig aan de organisatie van het evenement en aan het bestuur van de EHBO-vereniging melden.
 • 8. Vrijwilligers van de EHBO-vereniging zijn allen in het bezit van een geldig EHBO-diploma en zullen op de dag van het evenement te herkennen zijn aan een fluorescerend geel hesje.
 • 9. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat tijdens het evenement eerste hulpverleners ongehinderd hun werk kunnen doen.
 • 10. Indien een speciale ruimte is aangewezen voor de eerste hulpverleners dan geldt dat in principe de eerste hulpverleners in die ruimte de meeste zeggenschap hebben.
 • 11. De organisatie van het evenement draagt zorg voor de catering van de hulpverleners.
 • 12. Berekening van de onkosten word er gewerkt met twee tarieven, culturele evenementen €50,- en Commerciële evenementen €100,-. Berekend per dagdeel (ochtend, middag, avond en nacht) er word uitsluitend gerekend met hele dagdelen.
 • 13. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat alle uit het verlenen van de eerste hulp voortvloeiende kosten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan de EHBO-vereniging zullen worden voldaan op rekening van de desbetreffende EHBO-vereniging.